Naša planeta, naše zdravlje

NAŠA PLANETA, NAŠE ZDRAVLJE

Svetski dan zdravlja obeležava se svake godine, 7. aprila, pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. 

  • BLOG Brinemo o vama

Cilj je da se tog datuma pažnja celokupne javnosti usmeri ka pitanjima koja se tiču globalnog zdravlja. Teme se smenjuju i biraju na osnovu aktuelnih dešavanja, ali zajedničko im je to da imaju univerzalni karakter i da se odnose na zdravlje celokupne svetske populacije.

Neke od tema koje su bile zastupljene prethodnih decenija ticale su se mentalnog i oralnog  zdravlja, sprečavanja nasilja, dijabetesa, dostupnosti zdravstvene zaštite ljudima širom sveta, međunarodnog zdravstvenog osiguranja itd. Slogan Svetskog dana zdravlja za 2022. glasi Naša planeta, naše zdravlje, što ukazuje na međusobnu povezanost zdravlja ljudi i stanja životne sredine. (Pročitajte: Male promene su početak velikih)

Stari i novi izazovi

Davno je dokazano da kvalitet vazduha, vode i hrane ima veliki uticaj na zdravlje svih živih bića. Nažalost, ljudi su u mnogim delovima sveta primorani da žive u uslovima koji su daleko ispod standarda.

Pitanje zdravlja tesno je povezano sa donošenjem globalnih političkih odluka. Prema podacima SZO, preko 90% svetske populacije osuđeno je na loš kvalitet vazduha, što je, pored ostalog, posledica sagorevanja fosilnih goriva. 

Pored zagađenog vazduha, javno zdravlje ugrožavaju i klimatske promene. Više temperature pogoduju razmnožavanju insekata koji dovode do bržeg širenja određenih infekcija. Samo od malarije, širom sveta godišnje umre preko 600.000 ljudi. Bolja zaštita stanovništva koje naseljava ugrožene oblasti, kao i turista koji ih posećuju, mogli bi smanjiti visoku stopu oboljevanja i smrtnosti od određenih zaraznih bolesti.

Fokus ovogodišnjeg obeležavanja Dana zdravlja je na promovisanju mera koje mogu doneti promene. Cilj je da se sačuva ne samo zdravlje ljudi, već cele planete, tj. životnog okruženja. (Pročitajte: Rak dojke - promenimo statistiku)

Sve veći problem po zdravlje predstavlja plastika. Plastikom je zagađena čitava životna sredina i ona se može pronaći čak i na neočekivanim, teško dostupnim mestima. S obzirom na to da se nalazi svugde - u zemlji, okeanima i vazduhu, preko lanca ishrane mikroplastika indirektno dospeva u naše tanjire, ugrožavajući zdravlje. 

Na zdravlje ljudi u velikoj meri utiče i ishrana. Bakteriološki neispravna hrana, kao i ona koja sadrži toksične hemijske supstance dovodi se u vezu sa preko 200 bolesti koje najčešće pogađaju decu. Sa druge strane, industrijske namirnice koje često obiluju nezdravim sastojcima izazivaju gojaznost, koja je u direktnoj vezi sa brojnim bolestima. Hipertenzija, određene vrste kancera, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes i mnoge druge bolesti povezane su sa načinom ishrane. Pored toga što utiče na gojaznost, vrsta hrane i način njene proizvodnje imaju veliki udeo u emisiji štetnih gasova

Svetski dan zdravlja

Mnogi problemi koji su u vezi sa javnim zdravljem još uvek nisu rešeni. Tokom prethodne dve godine, pokazalo se da su razlike u dostupnosti zdravstvene zaštite širom sveta veće nego ikad pre. COVID-19 je ostavio posledice na sve zemlje, ali su najteže pretrpeli oni koji su i pre toga bili najugroženiji. Mogućnost lečenja nije svima podjednako dostupna i to je ono što treba promeniti. Lekovi, bolnički tretmani i usluge treba da budu pristupačni svima, bez obzira na to u kojoj zemlji žive.

Iako je mnogo onih koji toga nisu svesni, mikrobna rezistencija takođe je jedan od faktora koji utiče na zdravlje ljudi. Kada mikrobi postanu otporni na postojeće lekove, to prolongira dužinu lečenja i povećava verovatnoću smrtnog ishoda. (Pročitajte: Zašto antibiotike nikada ne treba piti na svoju ruku?)

Manjak zdravstvenih radnika, uključujući ne samo lekare, već i medicinske sestre i tehničare meri se milionima, a za rešavanje ovog problema potreban je niz mera, kao i kontinuirano ulaganje u edukaciju. Da bi se situacija popravila, neophodne su i brojne promene koje se tiču odnosa prema zdravstvenim radnicima, uslovima u kojima rade, kao i nadoknadi koju dobijaju za posao kojim se bave. Sve duži životni vek i sve manji prirodni priraštaj nameću neophodnost iznalaženja novih načina da postojeći zdravstveni sistem bude održiv.


Povezani članci

Povezani članci

Svi članci


Ocene/Recenzije

Ocene/Recenzije

Budite prvi koji će napisati recenziju/komentar za ovaj članak.

Napišite novu recenziju

Ocenite članak

1-5

1 2 3 4 5
*Operator zadržava pravo da ukloni neprimerene komentare